Poslovni podatki o Zvitorepki

firma Zvitorepka, veterinarska ambulanta za male živali d.o.o.
skrajšano Zvitorepka d.o.o.
sedež Tratnikova ulica 13, 1000 Ljubljana
poslovni prostori PE Celje, Trnoveljska cesta 2, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje
PE Konjice, Liptovska 6a, 3210 Slovenjske Konjice
matična številka
2227100
registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 14. 9. 2006, št. vložka 1/45039/00
osnovni kapital 2.100.000 SIT
ID DDV SI33884510, družba je davčni zavezanec za DDV
tekoči račun številka 02032-0255934649, odprt pri Novi Ljubljanski banki d. d., Ljubljana
direktor Rok Krajnik, dr. vet. med.

Prijava